คลินิกจัดฟัน จัดฟันแบบใส จัดฟัน invisalign

คลินิกจัดฟัน

5 เคล็ดลับก่อนตัดสินใจเลือกคลินิกจัดฟัน ที่หากคุณมองข้ามแล้วจะเสียใจ

ในปัจจุบัน การจัดฟันในคลินิกจัดฟัน เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพฟันให้กับคุณ ให้มีการเรียงตัวของฟันที่เป็นระเบียบมากขึ้น เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและรอยยิ้มของคุณให้ดูดี เพือให้เป็นที่ประทับใจของคนคุ้นเคย และ เป็นที่สะดุดสายตาของคนทั่วไป และ การจัดฟันในคลินิกจัดฟันยังสามารถช่วยปรับปรุงการบดเคี้ยวของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้คุณสามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียดขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดปัญหาจากเศษอาหารที่หมักหมมในระบบทางเดินอาหารอันเนื่องมากจากมีอาหารชิ้นใหญ่ที่ย่อยได้ยาก ที่อาจสร้างปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น อาหารไม่ย่อย ท้องอืด มีกรดไหลย้อน ในที่สุด

แน่นอนว่า เมือมี demand จำนวนมากของคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาสุขภาพฟันในการหาคลินิกจัดฟันที่ตนเองสนใจ ก็ย่อมต้องมีการเกิดขึ้นจำนวนมากของคลินิกจัดฟันในรูปแบบต่าง ๆ จึงจำเป็นที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกคลินิกจัดฟันที่ตรงกับความต้องการของเราให้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัย ผลลัพธ์ดีและคุ้มค่ามากที่สุด โดยคลินิกจัดฟันบางกอกสไมล์ได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้เพื่อเป็นกรณีศึกษา ก่อนตัดสินใจ


1. เลือกคลินิกจัดฟันที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

เนื่องจากการจัดฟันโดยเฉพาะเครื่องมือจัดฟันติดแน่นจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้ระยะเวลา อย่างน้อยก็ 1.5-2 ปี ทำให้การเลือกคลินิกจัดฟันควรพิจารณาคลินิกที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานโดยเฉพาะในเรื่องการรักษาและการดูแลความสะอาด และเปิดมานานอย่างน้อย 2 ปีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคลินิกยจัดฟันมีจำนวนคนไข้มากพอ และจะไม่มีการปิดคลินิกในช่วงเวลาที่เราไปรับการรักษา นอกจากนี้เรายังต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าคลินิกจัดฟันนั้น ๆ มีการขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยสังเกตเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการคลินิกทันตกรรมที่มักจะติดไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นง่ายในคลินิกจัดฟัน นอกจากนี้ควรสังเกตลักษณะเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ ระบบปลอดเชื้อที่สะอาดตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการทำลายเชื้อด้วยระบบ autoclave และมีระบบเอ็กซเรย์จัดฟันแบบดิจิตอล เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาดูแลคนไข้จัดฟันตามมาตรฐานสมัยใหม่

2. เลือกคลินิกจัดฟันที่มีสาขาที่เราเดินทางไปได้สะดวก หรือ มีหลายสาขา

เนื่องจากการจัดฟันโดยเฉพาะเครืองมือติดแน่นเป็นการรักษาที่ต้องใช้ระยะเวลานาน อย่างน้อยก็ 1.5-2 ปี และคนไข้จะต้องมาพบทันตแพทย์บ่อย อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ดังนั้น สถานที่ตั้งของคลินิกจัดฟัน ควรอยู่ในโซนที่เราสามารถเดินทางไปกลับได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เช่น อยู่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน หรือมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย เช่น อยู่ในแนวรถไฟฟ้าทั้งรถไฟลอยฟ้า หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือมีที่จอดรถเป็นสัดส่วน เพราะหากคุณเลือกคลินิกจัดฟันที่เดินทางไม่สะดวก อาจส่งผลให้การไปพบทันตแพทย์ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร อาจส่งผลต่อความล่าช้าของการรักษา ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดฟันที่ยาวนานขึ้นโดยไม่จำเป็น

3. เลือกคลินิกจัดฟันที่ราคาสมเหตุสมผล และ ไม่เป็นภาระหนักจนเกินไป

ราคาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ควรต้องนำมาประกอบการพิจารณาเลือกคลินิกจัดฟัน เพราะหากเราเลือกราคาที่จ่ายไม่ไหว อาจสร้างปัญหาในอนาคตได้ เพราะอาจได้รับการรักษาไม่ต่อเนื่อง จนไม่สามารถทำจนจบการรักษา เกิดเป็นค้างการรักษาอาจเกิดการเคลื่อนที่ของฟันไปในทิศทางที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ได้ นอกจากนี้ เราควรเลือกคลินิกจัดฟันที่มีราคาสมเหตุสมผล มีการแจ้งราคาค่าบริการอย่างชัดเจน โปร่งใส ไม่เกิดค่ารักษาเพิ่มเติมที่ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อน นอกจากนี้หากคลินิกจัดฟัน นั้นมีโปรแกรมการผ่อนชำระแบ่งจ่ายก็อาจต้องนำเอาจำนวนเดือนทั้งหมดที่ทางคลินิกแจ้งมาคำนวณหาราคาค่ารักษาทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าค่ารักษาจะไม่บานปลายต่อไปในอนาคต ไม่ใช่ถูกเรียกเก็บค่ารักษารายเดือนไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีกำหนดแล้วเสร็จ

4. เลือกคลินิกจัดฟันที่มีคุณหมอจัดฟันมาทำงานเป็นจำนวนหลายวันต่อเดือน

เนื่องจากการรับการรักษาโดยการจัดฟันเป็นการรักษาที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ต้องได้รับความร่วมมือจากคนไข้ในการเดินทางมาพบหมอจัดฟันเป็นจำนวนหลายครั้ง จนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่เนื่องจากสภาพการทำงานในปัจจุบันที่ค่อนข้างยุ่งและคาดเดาได้ยาก อาจมีหลายครั้งที่คนไข้มีนัดกับคลินิกจัดฟันแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางมาคลินิกตามนัดหมายได้ และ จำเป็นจะต้องมีการเลือนนัดออกไป ซึ่งหากเราเลือกคลินิกจัดฟัน ที่มีคุณหมอจัดฟันเข้าทำงานเพียงเดือนละหนึ่งครั้ง หมายความว่าเราอาจจะได้พบคุณหมอจัดฟันอีกครั้งในเดือนถัดไป ทำให้เสียเวลาไปอย่างน้อยหนึ่งเดือนที่จะต้องรอคิวครั้งต่อไป ทำให้ระยะเวลาในการจัดฟันนานขึ้นโดยไม่จำเป็น แต่หากเลือกคลินิกจัดฟันที่มีคุณหมอจัดฟันเข้าทำงานบ่อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง ย่อมจะทำให้การเลื่อนนัดในครั้งนั้นสามารถได้รับการรักษาในครั้งต่อไปได้เร็วยิ่งขึ้น

5. เลือกคลินิกจัดฟันที่มีทางเลือกในการจัดฟันหลากหลาย

เนื่องจากเทคโนโลยีในการจัดฟันในปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมาก ทำให้การรับการรักษาด้วยการจัดฟันจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การจัดฟันด้วยโลหะแบบเดิมอีกต่อไป หากเราสามารถเลือกคลินิกจัดฟัน ที่ี่มีทางเลือกในการนำเสนอเครื่องมือจัดฟันที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือจัดฟันชนิด friction free ด้วยเครื่องมือ damon, เครื่องมือจัดฟันเซรามิก, เครื่องมือจัดฟันด้านลิ้น , การจัดฟันแบบด่วน fast braces , การจัดฟันปรับโครงหน้า AOSC, เครื่องมือจัดฟันร่วมกับการใช้รากเทียมชนิดมินิ , เครื่องมือจัดฟันชนิดใสระบบต่างๆ ได้แก่ crystal smile หรือ Invisalign เราย่อมมีตัวเลือกในการจัดฟันที่สามารถตัดสินใจเลือกให้เข้ากับความต้องการของเราได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่อง ความยากง่ายในการรักษา ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ระยะเวลาทั้งหมด จำนวนครั้งที่ต้องมาพบแพทย์ และความเหมาะสมของเครื่องมือจัดฟันนั้น ๆ ในเคสของเรา โดยตัวเลือกในการจัดฟันเหล่านี้จะสามารถเลือกได้ภายหลังจากที่เราได้พบกับคุณหมอจัดฟันเพื่อทำการประเมินเคสแล้วเท่านั้น

ความประทับใจของลูกค้า

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

คลินิกจัดฟัน จัดฟันแบบใส จัดฟัน invisalign