รากฟันเทียมขนาดเล็ก Mini Implants
รากฟันเทียมขนาดเล็ก Mini Implants

การปลูกรากฟันเทียมขนาดเล็กเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก Over Denture on Mini Implants เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก ช่วยลดข้อจำกัดในการปลูกรากเทียมของผู้สูงอายุ เนื่องจากตัวรากฟันเทียมมีขนาดเล็ก แต่ผลัพธ์ดีเทียบเท่ากับรากฟันเทียมแบบปกติ ทำให้สามารถปลูกรากฟันเทียมบนกระดูกขากรรไกรที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ของกระดูกขากรรไกร

เพราะโดยปกติ ผู้สูงอายุจะมีปัญหาสูญเสียฟันมานาน ทำให้กระดูกขากรรไกรละลาย ทำให้ไม่สามารถฝังรากฟันเทียมแบบธรรมดาลงไปได้ รากฟันเทียมขนาดเล็ก สามารถแก้ปัญหาของผู้สูงอายุ ในจุดนี้ได้

รากฟันเทียมขนาดเล็กตัวรากฟันเทียมทำจากวัสดุไทเทเนียมเหมือนรากเทียม ที่ผ่านมาตรฐาน FDA จากสหรัฐอเมริกา และ อย. ประเทศไทย ฟันปลอม สามารถถอนทำความสะอาดได้ฐานฟันปลอมจะเล็กลง ไม่ทำให้คับปาก พูดได้สะดวก โดยไม่ต้องกังวลว่าฟันปลอม จะหลุด ระหว่างพูด ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการที่ฟันปลอมกดทับลงบนเหงือก ทำให้เกิดแผล โดยรากฟันเทียมจะรับแรงกดแทน และมีรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ

ข้อดีของการปลูก Mini Implants เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก

แข็งแรง

แข็งแรงกว่าฟันปลอมแบบเดิม (Denture)

ทานอาหารได้สะดวก

เคี้ยวอาหารเหมือนฟันปกติเนื่องจาก แรงบดเคี้ยวจะถูกรองรับโดยรากฟันเทียม ทำให้เวลาเคี้ยวอาหาร จะไม่รู้สึกเจ็บเหงือก และฟันปลอมสามารถยึดติดกับรากฟันเทียม ทำให้ไม่หลุดง่าย และไม่กระดก

กระดูกขากรรไกรคงรูป

การสูญเสียฟันทำให้กระดูกขากรรไกรบริเวณนั้นละลาย หรือหดตัวทำให้รูปหน้าเปลี่ยน รากฟันเทียมจะช่วยไม่ให้กระดูกขากรรไกรละลายหรือหดตัวทำให้รูปหน้าเปลี่ยน

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ผู้ใส่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจมากขึ้น

รอยยิ้มเป็นธรรมชาติ

เพราะฐานฟันปลอมจะเล็กลง ไม่ทำให้คับปาก และมีรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ

ราคา รากฟันเทียมขนาดเล็ก mini implants

รากฟันเทียมขนาดเล็ก mini implants

90,000-150,000 บาท/ขากรรไกร