รากฟันเทียม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

รากฟันเทียมขนาดเล็ก Mini Implants

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

การปลูกรากฟันเทียมขนาดเล็กเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก Over Denture on Mini Implants เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก ช่วยลดข้อจำกัดในการปลูกรากเทียมของผู้สูงอายุ เนื่องจากตัวรากฟันเทียมมีขนาดเล็ก แต่ผลัพธ์ดีเทียบเท่ากับรากฟันเทียมแบบปกติ ทำให้สามารถปลูกรากฟันเทียมบนกระดูกขากรรไกรที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ของกระดูกขากรรไกร


เพราะโดยปกติ ผู้สูงอายุจะมีปัญหาสูญเสียฟันมานาน ทำให้กระดูกขากรรไกรละลาย ทำให้ไม่สามารถฝังรากฟันเทียมแบบธรรมดาลงไปได้ รากฟันเทียมขนาดเล็ก สามารถแก้ปัญหาของผู้สูงอายุ ในจุดนี้ได้


รากฟันเทียมขนาดเล็กตัวรากฟันเทียมทำจากวัสดุไทเทเนียมเหมือนรากเทียม ที่ผ่านมาตรฐาน FDA จากสหรัฐอเมริกา และ อย. ประเทศไทย ฟันปลอม สามารถถอนทำความสะอาดได้ฐานฟันปลอมจะเล็กลง ไม่ทำให้คับปาก พูดได้สะดวก โดยไม่ต้องกังวลว่าฟันปลอม จะหลุด ระหว่างพูด ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการที่ฟันปลอมกดทับลงบนเหงือก ทำให้เกิดแผล โดยรากฟันเทียมจะรับแรงกดแทน และมีรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียม Mini Implants เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

แข็งแรงแข็งแรงกว่าฟันปลอมแบบเดิม (Denture)

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ทานอาหารได้สะดวกเคี้ยวอาหารเหมือนฟันปกติเนื่องจาก แรงบดเคี้ยวจะถูกรองรับโดยรากฟันเทียม ทำให้เวลาเคี้ยวอาหาร จะไม่รู้สึกเจ็บเหงือก และฟันปลอมสามารถยึดติดกับรากฟันเทียม ทำให้ไม่หลุดง่าย และไม่กระดก

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

กระดูกขากรรไกรคงรูปการสูญเสียฟันทำให้กระดูกขากรรไกรบริเวณนั้นละลาย หรือหดตัวทำให้รูปหน้าเปลี่ยน รากฟันเทียมจะช่วยไม่ให้กระดูกขากรรไกรละลายหรือหดตัวทำให้รูปหน้าเปลี่ยน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

คุณภาพชีวิตดีขึ้นผู้ใส่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจมากขึ้น

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

รอยยิ้มเป็นธรรมชาติเพราะฐานฟันปลอมจะเล็กลง ไม่ทำให้คับปาก และมีรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ

ราคา

รากฟันเทียมขนาดเล็ก mini implants

90,000-150,000 บาท/ขากรรไกร

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 

		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

รากฟันเทียม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน