รีเทนเนอร์ คลินิกจัดฟัน จัดฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

รีเทนเนอร์ (Retainer) คืออะไร ?

Retainer คือ อุปกรณ์คงสภาพฟัน หลังจากจัดฟัน เพื่อไม่ให้ฟันเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม

Retainer มี 2 แบบ

Retainer แบบใส

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ข้อดี ข้อเสีย
สวยงาม ไม่ทนทานเท่าแบบลวด
ใส่แล้วดูเหมือนไม่ได้ใส่

Retainer แบบลวด

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ข้อดี ข้อเสีย
มีสี/ลาย ให้เลือกหลากหลาย ใส่แล้วเห็นลวด
ทนทานดูแลง่าย

การดูแลรักษา รีเทนเนอร์ (Retainer)

  • แปรงทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันขนนุ่ม โดยไม่ต้องใช้ยาสีฟัน
  • เก็บใส่ Retainer กล่อง
  • หากมีคราบสกปรก หรือคราบหินปูน ให้แช่เม็ดฟู่ทำความสะอาด ห้ามแช่ในน้ำร้อน

ราคารีเทนเนอร์ (Retainer)

แบบลวดทั่วไป

2,500 บาท/ชิ้น

แบบใส (เทรย์)

3,500 บาท/ชิ้น

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

รีเทนเนอร์ คลินิกจัดฟัน จัดฟัน