ALL-ON-4™(ออลออนโฟร์)
all on 4
all on 4
Bangkok Smile Dental Clinic
ยืน 1 ทันตกรรมเพื่อรากฟันเทียม
all on 4 review
BEFORE
all on 4 review
AFTER
all on 4 review
BEFORE
all on 4 review
AFTER
all on 4 review
BEFORE
all on 4 review
AFTER
all on 4 all on 4

ผู้นำนวัตกรรม ฟันชุดใหม่ ใน 24 ชั่วโมง ที่เดียวในประเทศไทย Bangkok Smile Dental Clinic

All on 4 คือ การรักษาด้วยการใส่รากเทียมลงไปในเหงือก 4 ตัว เพื่อยึดฟันปลอมให้ติดแน่นกับเหงือก และฝังรากเทียมลงบนสะพานฟัน เพื่อทดแทนการสูญเสียฟันแบบเต็มปาก โดยใช้เพียงรากเทียม 4 ตัว เท่านั้น

ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมหลายครั้ง เพราะรากฟันเทียมราคาจะสูงหากผ่าหลายครั้ง การทำ All on 4 จะลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัด และใช้เวลาไม่นาน แค่ภายใน 1 วัน คนไข้ก็จะมีฟันเต็มปากเหมือนเดิมและใช้งานได้อย่างฟันธรรมชาติ

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่ Bangkok Smile Dental Clinic ต่างๆมีประสบการณ์การทำงาน มายาวนาน ดูแลคนไข้มามากกว่า 10,000 คน ทั้งคนไทยและต่างชาติ

all on 4

ทันตกรรมรากฟันเทียมมี 3 ประเภท

1. รากฟันเทียมผู้ที่สูญเสียฟันเพียง 1 ซี่ รักษาด้วยทันตกรรมรากเทียมแบบ 1 ซี่

สามารถทำได้ในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันธรรมชาติไป 1 ซี่ โดยที่ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใส่ะพานฟัน จะช่วยป้องกันปัญหาการสูญเสียฟันข้างเคียงที่เกิดจากฟันล้มได้

1. รากฟันเทียมผู้ที่สูญเสียฟันเพียง 1 ซี่ รักษาด้วยทันตกรรมรากเทียมแบบ 1 ซี่

2. รากฟันเทียมผู้ที่สูญเสียฟันมากกว่า 1 ซี่ ติดกันรักษาด้วย การทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม

สะพานฟันคือฟันเทียมบางส่วนติดแน่นที่มีส่วนของครอบฟันยึดติดกับฟันธรรมชาติทั้งสองข้าง และมีส่วนของฟันแขนอยู่ตรงกลาง

รากฟันเทียมผู้ที่สูญเสียฟันมากกว่า 1 ซี่ ติดกันรักษาด้วย การทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม

3. รากฟันเทียมผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากรักษาด้วย การทำ All on 4

รากฟันเทียม All on 4 คือ การรักษาด้วยการใส่รากเทียมลงไปในเหงือก 4 ตัว เพื่อยึดฟันปลอมให้ติดแน่นกับเหงือก และฝังรากเทียมลงบนสะพานฟันเพื่อดแทนการสูญเสียฟันแบบเต็มปาก โดยใช้เพียงรากเทียม 4 ตัว เท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมหลายครั้งเพราะรากฟันเทียมราคาจะสูงหากผ่าหลายครั้ง การทำรากเทียม All on 4 จะลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัด และใช้เวลาไม่นานภายใน 1 วัน คนไข้จะมีฟันเต็มปากเหมือนเดิมและใช้านได้อย่างฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียมผู้ที่สูญเสียฟันมากกว่า 1 ซี่ ติดกันรักษาด้วย การทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม
all on 4
ประสบการณ์ผู้ที่ทำรากฟันเทียม 1 ซี่ และมากกว่า 1 ซี่
คุณแม่อัญชลี ชื่นอารมณ์ อายุ 66 ปี ประสบการณ์ผู้ที่ทำ ALL-ON-4™

เดิมใส่ฟันปลอมแบบถอดได้มาตลอด 20ปี มีปัญหาต้องไปพบทันตแพทย์อยู่ตลอด เพื่อแก้ไขปัญหาฟันปลอมที่ไม่พอดี กับช่องปาก เนื่องจากกระดูกขากรรไกรยุบตัว ต้องแก้ปัญหาโดยการปลูกถ่ายกระดูก ซึ่งต้องใช้เวลานาน ลูกสาวจึงหา ทางแก้ไขแบบถาวรด้วยการทำ ALL-ON-4™ ฟันปลอมชุดใหม่ใน 24 ชั่วโมง สามารถรับการรักษาได้โดยไม่ต้องปลูก ถ่ายกระดูก หลังจากทำแล้วคุณแม่อัญชลี กลับมามีรอยยิ้มทีมั่นใจขึ้น ทานอาหารได้อร่อยขึ้น และชีวิตคุณแม่ดูมีความสุขขึ้น

all on 4
all on 4
all on 4
all on 4
ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่ Bangkok Smile Dental Clinic ต่างๆมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน ดูแลคนไข้มามากกว่า 10,000 คน ทั้งคนไทยและต่างชาติ และได้มีโอกาสไป เรียนรู้เทคนิคพิเศษที่คิดค้นขึ้นโดย Dr. Paolo Malo Dental Network คลินิกทันตรรม ผู้นำระดับโลกในการทำากฟันเทียม และ Dental Aesthetics ที่ขยายไปแล้วกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

รากฟันเทียมประกอบด้วย 3 ส่วน

all on 4
 • 1. รากเทียม (Implant, Screw) ทำมาจากโลหะไทยทาเนียม มีลักษณะคล้ายรากฟันจริง รากเทียมนี้จะฝังอยู่บริเวณกระดูกขากรรไกร สามารถยึดติดได้แน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นอักเสบหรือเกิดผลข้างเคียงใดๆ
 • 2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่สำหรับครอบฟันต่อไป
 • 3. ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกของเหงือก ทำมาจากเซรามิค (porcelain) มีลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ
all on 4
all on 4

ข้อดีของการทำ ALL-ON-4™ และรากฟันเทียม

 • 1. ช่วยลดความจำเป็นในการการปลูกถ่ายกระดูกในกรณีที่คนไข้มีมวลกระดูกขากรรไกรเหลือน้อย
 • 2. ได้รับชุดฟันใหม่ในการรักษาภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง
 • 3. สามารถรับประทานอาหารได้ทันทีหลังจากการรักษาการรับประทานอาหารได้สะดวก ให้การรับรู้รสชาติอาหารที่ดีกว่าการบดเคี้ยวเหมือนฟันปกติเนื่องจากมีรากเทียมสำหรับให้ฟันปลอมติดยึดไม่หลุดง่าย และไม่กระดก
 • 4. หยุดการยุบตัวของเหงือกที่ไม่มีฟันบริเวณขากรรไกร ALL-ON-4™ 24 ชั่วโมง(ออลออนโฟร์) จะช่วยไม่ให้กระดูกขากรรไกรละลายหรือหดตัวทำให้รูปหน้าเปลี่ยน
 • 5. พูดได้สะดวก โดยไม่ต้องกังวลว่าฟันปลอมจะหลุด ระหว่างพูด
 • 6. ผู้ใส่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจมากขึ้น
 • 7. ชุดฟันใหม่มีความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติ
 • 8. ชุดฟันใหม่ที่ได้รับจะเข้ารูปกับกระดูกขากรรไกร เพราะฟันชุดใหม่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล
 • 9. ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับโลก
all on 4

5 เหตุผลที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติเลือกทำ รากฟันเทียม และ ALL-ON-4™ ฟันชุดใหม่ใน 24 ชั่วโมง ที่คลินิกทันตกรรม Bangkok Smile และ Sea Smile

 • 1. คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ เรามีประสบการณ์ในการรักษา All-ON-4™ รากฟันเทียมแบบอื่น กับคนไข้มากกว่า 10,000 เคส ภายใน 20 ปีที่ผ่านมา
 • 2. เป็นคลินิกแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ร่วมมือกับ Dr. Paulo Malo global dental network เป็นคลินิกทันตกรรมระดับโลก ที่เป็นผู้นำในการรักษาทันตกรรมรากเทียม และเป็นต้นกำเนิดการรักษา ALL-ON-4™ ที่มีแพร่หลายในหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมัน โรมาเนีย โปแลนด์ ญี่ปุ่น รวมถึง ประเทศไทย
 • 3. Bangkok Smile และ Sea Smile Dental Clinic ส่งทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของคลินิกไปเข้ารับการฝึกอบรมกับ Dr Paulo Malo เจ้าของนวัตกรรมรากเทียมระดับโลกที่ประเทศโปตุเกสเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมทันตแพทย์ของเรามีคุณสมบัติสูงสุดในการรักษาในศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทคนิคพิเศษที่ได้รับมาจากการฝึกฝนในประเทศตะวันตก และประสบการณ์ที่ได้รับมาตลอดของการปฏิบัติงานในคลินิกจึงทำให้แพทย์ของเรามีความมั่นใจว่า คนไข้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อเข้ารับการรักษาที่คลินิกของเราจะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดกลับไป ด้วยชุดฟันปลอมชุดใหม่ที่สามารถใช้งานได้อย่างดีเยียม มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ และคุ้มค่าที่สุดกับการเข้ารับการรักษากับคลินิกของเราที่เน้น และให้ความสำคัญในแนวทางการรักษาแบบมาตรฐานในระดับสากล
 • 4. ทีมทันตแพทย์ของเรา มีความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์มายาวนานกว่า 25 ปีในสายอาชีพนี้ ที่ดูแล คนไข้ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในกทมและภูเก็ต “การทำรากฟันเทียมไม่ใช่ทำกับหมอคนไหนก็ได้ เพราะฟันมันจะอยู่กับเราตลอดไป เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุดให้กับตัวคุณเอง”
 • 5. มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมภายในเป็นของตัวเอง ทันตแพทย์ของเราจะทำงานร่วมกับทีมงานช่างเทคนิคในแลปทันตกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างฟันชุดใหม่ ให้คนไข้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง และมั่นใจได้ว่า คนไข้จะได้รับฟันปลอมชุดใหม่ ที่สวยงาม มีคุณภาพ และเหมาะสมกับคนไข้

ราคารากฟันเทียมแต่ละประเภท

รากฟันเทียม (Implant)
39,000 - 55,000 บาท/ซี่
ALL-ON-4 ฟันชุดใหม่ใน 24 ชั่วโมง แบรนด์ Straumann (สวิตเซอร์แลนด์)
350,000 บาท/ซี่
ALL-ON-4 ฟันชุดใหม่ใน 24 ชั่วโมง แบรนด์ Neobiotech (เกาหลีใต้)
320,000 บาท/ซี่
สะพานฟัน บน All-On-4 ที่มีอยู่เดิม เหมาะสำหรับผู้ที่เคยทำการรักษาแบบ All-On-4 มาก่อน
200,000 - 280,000 บาท/ซี่
all on 4
จำนวนฟันทำมา
0
ซี่
คนไข้มากกว่า
0
ราย
หมอผู้เชี่ยวชาญ
0
คน