คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทรีทเมนท์

ราคา

ALL-ON-4 ฟันชุดใหม่ใน 24 ชั่วโมง 320,000 บาท/ขากรรไกร
สะพานฟัน บน All-on-4 ที่มีอยู่เดิม เหมาะสำหรับผู้ที่เคยทำการรักษาแบบ All-on-4 มาก่อน 200,000 - 280,000 บาท/ขากรรไกร
รากฟันเทียมขนาดเล็ก mini implants 90,000-150,000 บาท / ขากรรไกร
รากฟันเทียม Neobiotech 39,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Osstem Hiossen 50,000 - 55,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Intralock 60,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Astratech 70,000 - 75,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Zimmer 60,000 - 65,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Nobel Replace 75,000 - 80,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม ITI 80,000 - 85,000 บาท/ซี่
     

ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทรีทเมนท์ ราคา
วีเนียร์
Composite veneers 4,000 บาท/ซี่
Porcelain Emax 11,000 - 12,000 บาท/ซี่
Porcelain empress 9,000 บาท/ซี่
วีเนียร์หน้าสวย 13,000 - 15,000 บาท/ซี่
ฟอกสีฟัน
ฟอกสีฟันระบบ Zoom 9,000 บาท
ฟอกสีฟัน Laser 7,500 บาท
ฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน ( Home Bleaching ) 3,500 บาท
ฟอกสีฟันระบบ Zoom + ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน 10,000 บาท
ครอบฟัน
ครอบฟัน PFM 9,000 - 18,000 บาท
ครอบฟันเซรามิก Cercon (Zirkon) or YZ system 15,000 - 18,000 บาท
ครอบฟันเซรามิก Procera or CEREC Zirconia 18,000 บาท
เดือยรองรับครอบฟัน   4,500 - 6,000 บาท
ครอบฟันขาวแบบถอดได้ Snap on Smile   12,000 บาท/ขากรรไกร
     

ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน

ทรีทเมนท์ ราคา
จัดฟันแบบโลหะ เริ่มต้น 42,000 บาท
Damon Clear เริ่มต้น 78,000 บาท
Damon Q เริ่มต้น 78,000 บาท
จัดฟันใส invisalign
invisalign Express - One Arch 7 pcs. 49,000 บาท
invisalign Express - Dual Arch 14 pcs. 79,000 บาท
invisalign Lite - One Arch 14 pcs. 89,000 บาท
invisalign Lite - Dual Arch 28 pcs. 119,000 บาท
invisalign Moderate - One Arch 26 pcs. 129,000 บาท
invisalign Moderate Dual Arch 52 pcs. 159,000 บาท
invisalign Comprehensive Dual Arch No Limit 179,000 บาท
Vivera Dual Arch (Retainers) 3 Set 30,000 บาท
จัดฟันใส Crystal Smile
Crystal Smile Express 49,000 บาท
Crystal Smile Lite 79,000 บาท
Crystal Smile Full 99,000 บาท
รีเทนเนอร์
แบบลวดทั่วไป 2,500 บาท/ชิ้น
แบบใส (เทรย์) 3,500 บาท /ชิ้น
     

ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

ทรีทเมนท์ ราคา
ขูดหินปูน 1,000 - 1,500 บาท
ขูดหินปูนด้วยระบบ AIRFLOW 1,800 บาท
รักษารากฟัน
ฟันหน้า 6,000 - 7,000 บาท/ซี่
ฟันกรามน้อย 8,000 - 9,000 บาท/ซี่
ฟันกราม 10,000 - 12,000บาท/ซี่
ถอนฟัน
ถอนฟันธรรมดา 1,000 - 1,500 บาท/ซี่่
ผ่าฟันคุด 2,000 - 6,000 บาท/ซี่
อุดฟันสีเหมือนฟัน
1 ด้าน 800-1,000 บาท/ซี่
2 ด้าน 1,300-1,500 บาท/ซี่
3 ด้าน 1,8000-2,000 บาท /ซี่
ฟันปลอม
ฟันปลอมอะคริลิกทั้งปาก 30,000 - 50,000 บาท
ฟันปลอมอะคริลิกครึ่งปาก 20,000 - 25,000 บาท
ฟันปลอมบางส่วนโครงโลหะ 12,000 - 16,000 บาท
ฟันปลอมบางส่วนโครงอะคริลิก 4,500 - 8,000 บาท
     
 
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน