ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทรีทเมนท์ ราคา
ALL-ON-4 ฟันชุดใหม่ใน 24 ชั่วโมง 320,000 บาท/ขากรรไกร
สะพานฟัน บน All-on-4 ที่มีอยู่เดิม เหมาะสำหรับผู้ที่เคยทำการรักษาแบบ All-on-4 มาก่อน 200,000 - 280,000 บาท/ขากรรไกร
รากฟันเทียมขนาดเล็ก mini implants 90,000-150,000 บาท / ขากรรไกร
รากฟันเทียม Neobiotech 38,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Osstem Hiossen 50,000 - 55,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Intralock 60,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Astratech 70,000 - 75,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Zimmer 60,000 - 65,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม Nobel Replace 75,000 - 80,000 บาท/ซี่
รากฟันเทียม ITI 80,000 - 85,000 บาท/ซี่
     

ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทรีทเมนท์ ราคา
วีเนียร์
Composite veneers 4,000 บาท/ซี่
Porcelain Emax 11,000 - 12,000 บาท/ซี่
Porcelain empress 9,000 บาท/ซี่
ฟอกสีฟัน
ฟอกสีฟันระบบ Zoom 9,000 บาท
ฟอกสีฟัน Laser 7,500 บาท
ฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน ( Home Bleaching ) 3,500 บาท
ฟอกสีฟันระบบ Zoom + ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน 10,000 บาท
ครอบฟัน
ครอบฟัน PFM 9,000 - 18,000 บาท
ครอบฟันเซรามิก Cercon (Zirkon) or YZ system 15,000 - 18,000 บาท
ครอบฟันเซรามิก Procera or CEREC Zirconia 18,000 บาท
เดือยรองรับครอบฟัน   4,500 - 6,000 บาท
ครอบฟันขาวแบบถอดได้ Snap on Smile   12,000 บาท/ขากรรไกร
     

ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน

ทรีทเมนท์ ราคา
จัดฟันแบบโลหะ เริ่มต้น 42,000 บาท
Damon Clear เริ่มต้น 78,000 บาท
Damon Q เริ่มต้น 78,000 บาท
จัดฟันใส invisalign
invisalign Express - One Arch 7 pcs. 49,000 บาท
invisalign Express - Dual Arch 14 pcs. 79,000 บาท
invisalign Lite - One Arch 14 pcs. 89,000 บาท
invisalign Lite - Dual Arch 28 pcs. 119,000 บาท
invisalign Moderate - One Arch 26 pcs. 129,000 บาท
invisalign Moderate Dual Arch 52 pcs. 159,000 บาท
invisalign Comprehensive Dual Arch No Limit 179,000 บาท
Vivera Dual Arch (Retainers) 3 Set 30,000 บาท
จัดฟันใส Crystal Smile
Crystal Smile Express 49,000 บาท
Crystal Smile Lite 79,000 บาท
Crystal Smile Full 99,000 บาท
รีเทนเนอร์
แบบลวดทั่วไป 2,500 บาท/ชิ้น
แบบใส (เทรย์) 3,500 บาท /ชิ้น
     

ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

ทรีทเมนท์ ราคา
ขูดหินปูน 1,000 - 1,500 บาท
ขูดหินปูนด้วยระบบ AIRFLOW 1,800 บาท
รักษารากฟัน
ฟันหน้า 6,000 - 7,000 บาท/ซี่
ฟันกรามน้อย 8,000 - 9,000 บาท/ซี่
ฟันกราม 10,000 - 12,000บาท/ซี่
ถอนฟัน
ถอนฟันธรรมดา 1,000 - 1,500 บาท/ซี่่
ผ่าฟันคุด 2,000 - 6,000 บาท/ซี่
อุดฟันสีเหมือนฟัน
1 ด้าน 800-1,000 บาท/ซี่
2 ด้าน 1,300-1,500 บาท/ซี่
3 ด้าน 1,8000-2,000 บาท /ซี่
ฟันปลอม
ฟันปลอมอะคริลิกทั้งปาก 30,000 - 50,000 บาท
ฟันปลอมอะคริลิกครึ่งปาก 20,000 - 25,000 บาท
ฟันปลอมบางส่วนโครงโลหะ 12,000 - 16,000 บาท
ฟันปลอมบางส่วนโครงอะคริลิก 4,500 - 8,000 บาท