คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

การถอนฟัน

เหตุผลสำคัญที่ทันตแพทย์จำเป็นต้องทำการถอนฟัน คือ

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
 • ยิ้มมีอาการฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน จนไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีอื่นๆได้
 • ยิ้มมีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง
 • ยิ้มฟันแตกหรือหักในลักษณะที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • ยิ้มมีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟัน ได้แก่ฟันคุด
 • ยิ้มเพื่อเตรียมก่อนเข้ารับการจัดฟัน

การผ่าฟันคุด

ฟันคุด คือฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติ อาจจะโผล่ขึ้นมาได้เพียงบางส่วน หรือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรทั้งซี่ ฟันซี่ที่พบว่าเป็นฟันคุดบ่อยที่สุด คือ ฟันกรามล่างซี่สุดท้าย

จะทราบได้อย่างไรว่ามีฟันคุด

จากการตรวจในช่องปาก ถ้าพบว่าฟันซี่ใดโผล่ขึ้นมาได้เพียงบางส่วน หรือฟันซี่ใดหายไป ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าน่าจะมีฟันคุด เพื่อให้แน่ใจก็ควรจะเอกซเรย์ดู

ทำไมถึงต้องผ่าฟันคุด

 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก เพื่อป้องกันการอักเสบของเหงือกที่ปกคลุมฟัน เพราะจะมีเศษอาหารเข้าไปติดอยู่ใต้เหงือก แล้วไม่สามารถทำความสะอาดได้
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก เพื่อป้องกันฟันข้างเคียงผุ
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก เพื่อป้องกันการละลายตัวของกระดูก
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก เพื่อป้องกันการเกิดถุงน้ำหรือเนื้องอก
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก เพื่อป้องกันกระดูกขากรรไกรหัก เนื่องจากการที่มีฟันคุดฝังอยู่
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก อื่น ๆ เช่น ในการจัดฟัน

ขั้นตอนการผ่าฟันคุดมีอะไรบ้าง

 • 1. ทันตแพทย์จะใช้ยาชาเฉพาะที่ เพื่อระงับความรู้สึก
 • 2. เปิดเหงือกให้เห็นฟัน แล้วใช้เครื่องกรอตัดฟันออกมา
 • 3. ล้างทำความสะอาด และเย็บแผลปิด

หลังถอนฟัน / ผ่าตัดฟันคุดจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

 1. กัดผ้าก๊อซนาน 1 ชั่วโมง กลืนน้ำลายตามปกติ
 2. ห้ามบ้วนเลือดและน้ำลาย เพราะอาจทำให้เลือดไหลไม่หยุดได้
 3. หลังคายผ้าก๊อซแล้ว ถ้ามีเลือดซึมจากแผลผ่าตัด ให้ใช้ผ้าก๊อซที่สะอาดกัดใหม่อีกประมาณ ½ ชั่วโมง
 4. ประคบน้ำแข็งบริเวณแก้ม เฉพาะวันที่ทำผ่าตัด
 5. รับประทานอาหารอ่อน
 6. รับประทานยาให้ครบตามที่ทันตแพทย์สั่ง
 7. งดออกกำลังกาย หรือ เล่นกีฬา
 8. แปรงฟันทำความสะอาดในช่องปากตามปกติ
 9. ตัดไหมหลังผ่าตัด 7 วัน
 10. หากมีปัญหาหรือผลแทรกซ้อนเกิดขึ้น กลับมาพบทันตแพทย์ได้ก่อนวันนัด

ราคา

ถอนฟันธรรมดา

1,000 - 1,500 บาท/ซี่

ผ่าฟันคุด

2,000 - 7,000 บาท/ซี่

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน