จัดฟัน invisalign คลินิกจัดฟัน ทันตกรรมจัดฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดฟันใส Invisalign Express

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันเรียงตัวผิดปกติฟันซ้อนเกไม่มากนัก หรือผู้ที่เคยจัดฟันมาแล้ว แต่มีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers)  ซึ่งจะมีจำนวนเครื่องมือ 7-14 ชิ้น โดยใช้ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 3-4 เดือน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดฟันใส Invisalign Lite

เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันซ้อนเกปานกลาง ใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 14-28 ชิ้น โดยใช้ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 6 เดือน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดฟันใส Invisalign Moderate

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันเรียงตัวผิดปกติฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก หรือ อาจไม่เคยจัดฟันมาก่อน ใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 26-52 ชิ้น แต่ไม่เกิน 26 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันโดยประมาณ 1 ปี แล้วแต่กรณี

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดฟันใส Invisalign Comprehensive

เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันสบไขว้ ซ้อนเกมาก ฟันห่าง และมีช่องว่างระหว่างฟันมากเกินไปสามารถใช้ชุดเครื่องมือจัดฟันได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
โดยสูงสุด 99 ชิ้น และใช้เวลาโดยประมาณในการจัดฟัน 1-4 ปี แล้วแต่กรณี

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

จัดฟัน invisalign คลินิกจัดฟัน ทันตกรรมจัดฟัน