คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ALL-ON-4™(ออลออนโฟร์)

ALL-ON-4™(ออลออนโฟร์) ฟันชุดใหม่ ใน 24 ชั่วโมง คืออีกหนึ่งทางเลือก จะช่วยให้คุณกลับมามีรอยยิ้มที่มีความสุขได้อีกครั้ง ด้วยนวัตกรรมการรักษา เพียง 24 ชั่วโมง ทำให้คุณสามารถใช้ฟันชุดใหม่ได้ทันทีหลังการรักษา

รายละเอียด
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

รากฟันเทียม

เป็นเทคโนโลยีที่ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม มีรูปร่างใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ โดยการฝังลงไปบริเวณกระดูกขากรรไกร เพื่อทำหน้าที่ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป การใส่รากฟันเทียมให้สามารถชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

รายละเอียด
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

รากเทียมขนาดเล็ก

การปลูกรากเทียมขนาดเล็กเพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก Over Denture on Mini Implants เพื่อรองรับฟันปลอมทั้งปาก ช่วยลดข้อจำกัดในการปลูกรากเทียมของผู้สูงอายุ

รายละเอียด
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

รากฟันเทียมวันเดียว

ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการรักษาในการใส่รากฟันเทียม วันเดียวเสร็จ พร้อมทำครอบฟันทันที รวดเร็ว และแม่นยำ วางแผนการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รายละเอียด
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 

		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน