รากฟันเทียม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

รากฟันเทียม....วันเดียวเสร็จ One Day Implants

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการรักษาในการใส่รากฟันเทียม วันเดียวเสร็จ พร้อมทำครอบฟันทันที รวดเร็ว และแม่นยำ วางแผนการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รากฟันเทียมวันเดียวเสร็จ (One Day Implant)

การใส่รากฟันเทียม พร้อมทำครอบฟันทันทีบนรากฟันเทียมเสร็จในภาย 1 วัน ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยของคลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ สามารถวางแผนการการรักษาการโดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Guided Implant Surgery) ร่วมกับภาพถ่าย3มิติ เพื่อความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งการฝังรากฟันเทียมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยไม่กระทบอวัยวะส่วนอื่น ๆ และยังสามารถทำครอบฟันต่อได้ทันที โดยระบบ Digital ที่ใช้เทคโนโลยี CAD/CAM ที่เข้ามาช่วยในการออกแบบชิ้นงานได้ครอบฟันเซรามิคที่ละเอียด คุณภาพสูง และสามารถปรับแก้ชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้า ใช้เวลาไม่นาน คนไข้กลับบ้านพร้อมฟันใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทันที แต่กรณีต้องการทำรากฟันเทียมทั้งปาก สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม All on 4

การฝังรากฟันเทียม วันเดียวเสร็จ พร้อมทำครอบฟัน (One Day Implant) เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปริมาณมวลกระดูกหนาแน่น และคุณภาพของกระดูกดีเพียงพอ เนื่องจากกระดูกเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษา กรณีคนไข้ที่มีโรคประจำตัวรุนแรง และพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การนอนกัดฟัน การสูบบุหรี่ อาจจะต้องมีการปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม

ข้อดีของการฝังรากฟันเทียม วันเดียวเสร็จ พร้อมทำครอบฟัน

  • รวดเร็ว ประหยัดเวลา ได้ฟันใหม่ทันที
  • ลดขนาดแผล ระยะเวลาการพักฟื้น และความเจ็บปวดของคนไข้
  • ปลอดภัย มั่นใจในการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

รากฟันเทียม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน