คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ดูแลฟันน้ำนม เพื่อฟันแท้ที่แข็งแรง

พ่อแม่หลายท่าน มักจะเข้าใจผิดว่าฟันน้ำนมไม่สำคัญ เพราะฟันน้ำนม ไม่ได้อยู่กับลูกๆของคุณไปตลอด จึงมักจะไม่ค่อยใส่ใจและไม่ดูแลรักษา แต่ในความเป็นจริงแล้ว ฟันน้ำนมเป็นรากฐานของฟันแท้ ถ้าหากฟันน้ำนมผุ อาจจะส่งผลถึงฟันแท้ที่อยู่ด้านล่าง ทำให้ฟันแท้เกิดอาการฟันผุได้ ฟันน้ำนม เป็นฟันชุดแรก มักจะเริ่มขึ้นตอนอายุประมาณ 6 เดือน ฟันน้ำนมคู่แรกจะเริ่มขึ้นจากฟันคู่หน้าด้านล่าง และทะยอยขึ้นไปเรื่อยๆ จน ครบจำนวน 20 ซี่ ด้านบน 10 ซี่ ด้านล่าง 10 ซี่ ในช่วงอายุประมาณ 2-3 ปี จากนั้นจะเริ่มหลุดไปเรื่อยๆ แล้วขึ้นเป็นฟันแท้ทดแทน จนครบ 32 ซี่

สาเหตุที่ทำให้ฟันน้ำนมผุ

  • ปล่อยให้เด็กหลับไปพร้อมกับขวดนมที่ยังอยู่ในปาก
  • ไม่บ้วนปากหรือแปรงฟันหลังจากรับประทานขนมหรือของหวาน
  • พ่อแม่ไม่ใส่ใจดูแลความสะอาดของฟันน้ำนม เพราะคิดว่าเดี๋ยวฟันน้ำนมก็หลุด ฟันน้ำนม หากเกิดอาการผุแล้ว พ่อแม่ควรรีบพาลูกมารักษา และไม่ควรรีบถอนฟัน เพราะถ้าหากฟันน้ำนมหลุดก่อนวัย จะทำให้ฟันแท้ขึ้นมาไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้ฟังเรียงตัวไม่สวยและบิดเบี้ยวในอนาคต ได้
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ข้อควรปฏิบัติดูแลรักษาฟันน้ำนม

  • เลือกแปรงสีฟันให้เหมาะกับขนาดช่องปากของเด็ก และแปรงสีฟันควรมีความนุ่ม
  • เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผลสมของฟลูออไรด์ เพื่อช่วยเคลือบฟันให้แข็งแรงและไม่ผุได้ง่าย บีบขนาดของยาสีฟันเท่าเม็ดถั่วเขียว
  • ฝึกวินัยการแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหาร หรือแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนเข้านอน
  • สอนให้เด็กรู้จักการแปรงฟันที่ถูกวิธี และแปรงลิ้นด้วยทุกครั้ง
  • ไม่ปล่อยให้เด็กนอนหลับไปพร้อมกับขวดนม
  • พ่อแม่ควรพาลูกไปพบทันตแพทย์เป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
ทพญ. พิมพ์ คีรีรัตน์
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน