จัดฟัน invisalign คลินิกจัดฟัน ทันตกรรมจัดฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดฟัน Invisalign

จัดฟัน Invisalign คือ เทคโนโลยีการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใส โดยไม่ต้องใช้เหล็กดัดฟัน โดยใช้เทคโนโลยี 3D จากประเทศสหรัฐอเมริกา คนไข้สามารถเห็นการจัดฟันล่วงหน้า ใช้เวลาในการจัดฟัน ประมาณ 4-24 เดือน

จัดฟันแบบใส Invisalign
การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นเครื่องมือจัดฟันใส (Clear Aligner) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทำจากวัสดุพลาสติกโพลีเมอร์ใส มีความบางและใส จนแทบมองไม่เห็น สามารถถอดเข้า – ออกได้ สวมใส่สบายเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ และยังเป็นแบรนด์แรกที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมในแผนการรรักษา หรือ เรียกได้ว่าเป็น โปรแกรมดิจิตอล 3 มิติ ที่ช่วยให้การออกแบบแผนการรักษาเหมาะสมกับสภาพฟันของคนไข้โดยเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อให้แก้ไขปัญหาของฟันได้อย่างตรงจุด และทราบระยะเวลาของการรักษาล่วงหน้าได้ค่อนข้างแม่นยำ
ในขณะเดียวเดียวกันก็เป็นแบรนด์ที่มีราคาค่อยข้างสูง ราคาเริ่มต้นที่ 59,000 – 189,000 บาท

ข้อดีของการ จัดฟัน Invisalign

 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกใช้ระยะเวลาในการจัดฟันสั้น และกำหนดเสร็จชัดเจน
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกเจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็ก
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกสามารถถอดเข้า ถอดออกได้ง่าย
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกง่ายต่อการทำความสะอาดฟัน
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกไม่ต้องเข้าพบทันตแพทย์บ่อยๆ
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกคนทั่วไป ไม่สังเกตเห็นว่ากำลังจัดฟันอยู่

ขั้นตอนการจัดฟัน Invisalign

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ตรวจสภาพฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ถ่ายภาพดิจิตอล
และยืนยันแผนการรักษา

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

พิมพ์ปาก

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3D
แสดงขั้นตอนการรักษา

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดทำเครื่องมือ
จัดฟัน Invisalign

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

คนไข้ได้รับเครื่องมือ
จัดฟันชุดแรก

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

คนไข้ต้องใส่เครื่องมือ
ทุกวันตามตาราง
ที่ทันตแพทย์กำหนด

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

เมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว
จะต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อ
คงสภาพฟัน

การจัดฟัน Invisalign เหมาะกับใคร

 • เด็ก วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ แนะนำให้พบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประมาณแผนการรักษาและความพร้อมของฟัน
 • ผู้ที่ไม่มีเวลาไปพบทันตแพทย์บ่อย ๆ
 • ผู้ที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดฟัน หรือต้องใช้บุคลิก หน้าตา ในการทำงาน เช่น นักแสดง พิธีกร แอร์โฮสเตส
 • ผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน
 • ผู้ที่ไม่มีเวลามาพบคุณหมอบ่อย

ข้อแนะนำระหว่างการจัดฟันแบบใส Invisalign

 • ควรถอดออกก่อนรับประทานอาหาร และทำความสะอาดก่อนใส่ทุกครั้ง
 • ควรมีระเบียบวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟัน เพื่อการเคลื่อนที่ของฟันเป็นไปตามแผนการรักษา
 • ไม่ควรดื่มชา กาแฟ หรือ เครื่องดื่มที่มีสีและมีน้ำตาล ในขณะสวมใสเครื่องมือจัดฟัน อาจทำให้เกิดปัญหาฟันผุและปัญหาฟันอื่น ๆ ตามมา

ฟันแบบไหนที่สามารถจัดฟันแบบใส INVISALIGN ได้

 • ปัญหาฟันหน้าบนยื่นออกมาคร่อมฟันหน้าล่าง
 • ปัญหาฟันล่างบนยื่นออกมาคร่อมฟันบน ในกรณีอาจจะมีปัญหาขากรรไกรร่วมด้วย
 • ปัญหาฟันบนหน้าบางส่วนจะอยู่ด้านในของฟันหน้าล่าง แทนการอยู่ด้านนอกในขณะที่ปิดปาก
 • ปัญหาฟันสองซี่ขึ้นไปห่างกันมากกว่าปกติ
 • ปัญหาฟันบนและฟันล่างของคุณไม่สบกันตอนปิดปาก
 • ปัญหาฟันเบียด ซ้อน หรือถูกผลักให้เคลื่อนไปด้านหน้าหรือด้านหลัง

แผนการรักษาแบ่งออก 4 แบบ

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดฟันใส Invisalign Express

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันเรียงตัวผิดปกติฟันซ้อนเกไม่มากนัก หรือผู้ที่เคยจัดฟันมาแล้ว แต่มีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers)  ซึ่งจะมีจำนวนเครื่องมือ 7-14 ชิ้น โดยใช้ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 3-4 เดือน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดฟันใส Invisalign Lite

เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันซ้อนเกปานกลาง ใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 14-28 ชิ้น โดยใช้ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 6 เดือน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดฟันใส Invisalign Moderate

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันเรียงตัวผิดปกติฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก หรือ อาจไม่เคยจัดฟันมาก่อน ใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 26-52 ชิ้น แต่ไม่เกิน 26 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันโดยประมาณ 1 ปี แล้วแต่กรณี

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดฟันใส Invisalign Comprehensive

เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันสบไขว้ ซ้อนเกมาก ฟันห่าง และมีช่องว่างระหว่างฟันมากเกินไปสามารถใช้ชุดเครื่องมือจัดฟันได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
โดยสูงสุด 99 ชิ้น และใช้เวลาโดยประมาณในการจัดฟัน 1-4 ปี แล้วแต่กรณี

ความประทับใจของลูกค้า

ราคาจัดฟัน invisalign

invisalign Express - One Arch 7 pcs.

49,000 บาท

invisalign Express - Dual Arch 14 pcs.

79,000 บาท

invisalign Lite - One Arch 14 pcs.

89,000 บาท

invisalign Lite - Dual Arch 28 pcs.

119,000 บาท

invisalign Moderate - One Arch 26 pcs.

129,000 บาท

invisalign Moderate Dual Arch 52 pcs.

159,000 บาท

invisalign Comprehensive Dual Arch No Limit

179,000 บาท

Vivera Dual Arch (Retainers) 3 Set

30,000 บาท

ทำไมต้องเลือก จัดฟัน Invisalign กับบางกอกสไมล์

มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลของคลินิกที่ให้บริการมามากกว่า 17 ปี พร้อม ISO 9001 : 2015 รับรองมาตรฐานการให้บริการของคลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดฟัน พร้อมผลงานการจัดฟันมีมากกว่า 1000+ เคส

นอกจากนี้ คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ มีความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีการทางทันตกรรมให้กับคนไข้ของเราทุกท่านด้วยมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดพร้อมด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่พร้อมให้บริการและพร้อมรับฟัง เรายินดีแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ด้วยความใส่ใจ เพื่อให้คนไข้ได้รับประสบการณ์ที่ดีทางทันตกรรมจากเรา


ศูนย์บริการทันตกรรมจัดฟัน ครบวงจร
พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากมาย ด้วยเครื่องมือที่สะอาด ปลอดเชื้อ ผ่านระบบ Sterilization ทุกชิ้น


บริการของเรา
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน จัดฟัน invisalign จัดฟันแบบใส จัดฟันหน้าเปลี่ยน รักษารากฟัน รากฟันเทียม ครอบฟันขาว ฟอกสีฟัน รีเทนเนอร์ วีเนียร์ เคลือบฟัน

คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์

จัดฟัน ที่ คลินิกทันตกรรม บางกอกสไมล์ ผู้ให้บริการด้านจัดฟันครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากด้วยประสบการณ์ และการบริการที่ได้มาตรฐานการรักษาระดับสากล ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือที่สะอาด ปลอดภัย โดยผ่านกรรมวิธีการปลอดเชื้อด้วยเทคโนโลยีระดับสูง (Sterilization) เพื่อผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด และสะอาดปลอดภัยที่สุด
อีกทั้งยังมีทีมงานที่รวมทั้งทันตแพทย์และพนักงาน พร้อมรับฟังปัญหาและแนะนำแนวทางแก้ไขด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากทางคลินิกของเราในทุก ๆ ด้าน

เรายังมีบริการทางด้านทันตกรรมในทุกด้าน ทั้งด้านทันตกรรมทั่วไปและด้านทันตกรรมเฉพาะทางที่ต้องอาศัยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น อาทิเช่น จัดฟัน ผ่าฟันคุด ฟอกสีฟัน รักษาราก รากฟันเทียม รักษาโรคเหงือก ครอบฟัน สะพานฟัน การทำฟันปลอม และยังมีบริการอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบริการ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการที่คลินิกจัดฟัน ของเรา


คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ของเรา มีด้วยกันทั้งหมด 5 สาขาในกรุงเทพ ฯ
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขา สุขุมวิท
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขา อโศก
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขา เพลินจิต
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขา สีลม
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขา พระโขนง

การเดินทางสะดวก มีให้เลือกถึง 5 สาขา ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวและบริการขนส่งสาธารณะ
(BTS/MRT รถประจำทาง รถแท็กซี่ หรือ รถตุ๊กตุ๊ก)

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

จัดฟัน invisalign คลินิกจัดฟัน ทันตกรรมจัดฟัน