จัดฟัน invisalign รากฟันเทียม วีเนียร์ ใกล้ฉัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดฟัน Invisalign

Invisalign คือ เทคโนโลยีการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใส โดยไม่ต้องใช้เหล็กดัดฟัน โดยใช้เทคโนโลยี 3D จากประเทศสหรัฐอเมริกา คนไข้สามารถเห็นการจัดฟันล่วงหน้า ใช้เวลาในการจัดฟัน ประมาณ 4-24 เดือน

จัดฟันแบบใส
การจัดฟันแบบใส เป็นเครื่องมือจัดฟันใส (Clear Aligner) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทำจากวัสดุพลาสติกโพลีเมอร์ใส มีความบางและใส จนแทบมองไม่เห็น สามารถถอดเข้า – ออกได้ สวมใส่สบายเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

แบรนด์แรกที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมในแผนการรรักษา หรือ เรียกได้ว่าเป็น โปรแกรมดิจิตอล 3 มิติ ที่ช่วยให้การออกแบบแผนการรักษาเหมาะสมกับสภาพฟันของคนไข้โดยเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อให้แก้ไขปัญหาของฟันได้อย่างตรงจุด และทราบระยะเวลาของการรักษาล่วงหน้าได้ค่อนข้างแม่นยำ
ในขณะเดียวเดียวกันก็เป็นแบรนด์ที่มีราคาค่อนข้างสูง ราคาเริ่มต้นที่ 59,000 – 189,000 บาท

ข้อดีของการ จัดฟัน Invisalign

 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกใช้ระยะเวลาในการจัดฟันสั้น และกำหนดเสร็จชัดเจน
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกเจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็ก
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกสามารถถอดเข้า ถอดออกได้ง่าย
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกง่ายต่อการทำความสะอาดฟัน
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกไม่ต้องเข้าพบทันตแพทย์บ่อยๆ
 • ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศกคนทั่วไป ไม่สังเกตเห็นว่ากำลังจัดฟันอยู่ขั้นตอนการจัดฟัน Invisalign

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ตรวจสภาพฟัน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ถ่ายภาพดิจิตอล
และยืนยันแผนการรักษา

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

พิมพ์ปาก

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3D
แสดงขั้นตอนการรักษา

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

จัดทำเครื่องมือ
จัดฟัน Invisalign

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

คนไข้ได้รับเครื่องมือ
จัดฟันชุดแรก

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

คนไข้ต้องใส่เครื่องมือ
ทุกวันตามตาราง
ที่ทันตแพทย์กำหนด

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

เมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว
จะต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อ
คงสภาพฟัน

การจัดฟัน Invisalign เหมาะกับใคร

 • เด็ก วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ แนะนำให้พบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประมาณแผนการรักษาและความพร้อมของฟัน
 • ผู้ที่ไม่มีเวลาไปพบทันตแพทย์บ่อย ๆ
 • ผู้ที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดฟัน หรือต้องใช้บุคลิก หน้าตา ในการทำงาน เช่น นักแสดง พิธีกร แอร์โฮสเตส
 • ผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน
 • ผู้ที่ไม่มีเวลามาพบคุณหมอบ่อย

ข้อแนะนำระหว่างการจัดฟันแบบใส Invisalign

 • ควรถอดออกก่อนรับประทานอาหาร และทำความสะอาดก่อนใส่ทุกครั้ง
 • ควรมีระเบียบวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟัน เพื่อการเคลื่อนที่ของฟันเป็นไปตามแผนการรักษา
 • ไม่ควรดื่มชา กาแฟ หรือ เครื่องดื่มที่มีสีและมีน้ำตาล ในขณะสวมใสเครื่องมือจัดฟัน อาจทำให้เกิดปัญหาฟันผุและปัญหาฟันอื่น ๆ ตามมา

ฟันแบบไหนที่สามารถจัดฟันแบบใส INVISALIGN ได้

 • ปัญหาฟันหน้าบนยื่นออกมาคร่อมฟันหน้าล่าง
 • ปัญหาฟันล่างบนยื่นออกมาคร่อมฟันบน ในกรณีอาจจะมีปัญหาขากรรไกรร่วมด้วย
 • ปัญหาฟันบนหน้าบางส่วนจะอยู่ด้านในของฟันหน้าล่าง แทนการอยู่ด้านนอกในขณะที่ปิดปาก
 • ปัญหาฟันสองซี่ขึ้นไปห่างกันมากกว่าปกติ
 • ปัญหาฟันบนและฟันล่างของคุณไม่สบกันตอนปิดปาก
 • ปัญหาฟันเบียด ซ้อน หรือถูกผลักให้เคลื่อนไปด้านหน้าหรือด้านหลังแผนการรักษาแบ่งออก 4 แบบ

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

Invisalign Express

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันเรียงตัวผิดปกติฟันซ้อนเกไม่มากนัก หรือผู้ที่เคยจัดฟันมาแล้ว แต่มีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers)  ซึ่งจะมีจำนวนเครื่องมือ 7-14 ชิ้น โดยใช้ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 3-4 เดือน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

Invisalign Lite

เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันซ้อนเกปานกลาง ใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 14-28 ชิ้น โดยใช้ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 6 เดือน

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

Invisalign Moderate

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันเรียงตัวผิดปกติฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก หรือ อาจไม่เคยจัดฟันมาก่อน ใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 26-52 ชิ้น แต่ไม่เกิน 26 คู่ และใช้เวลาในการจัดฟันโดยประมาณ 1 ปี แล้วแต่กรณี

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

Invisalign Comprehensive

เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันสบไขว้ ซ้อนเกมาก ฟันห่าง และมีช่องว่างระหว่างฟันมากเกินไปสามารถใช้ชุดเครื่องมือจัดฟันได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
โดยสูงสุด 99 ชิ้น และใช้เวลาโดยประมาณในการจัดฟัน 1-4 ปี แล้วแต่กรณี

ความประทับใจของลูกค้า

ราคาจัดฟัน

invisalign Express - One Arch 7 pcs.

49,000 บาท

invisalign Express - Dual Arch 14 pcs.

79,000 บาท

invisalign Lite - One Arch 14 pcs.

89,000 บาท

invisalign Lite - Dual Arch 28 pcs.

119,000 บาท

invisalign Moderate - One Arch 26 pcs.

129,000 บาท

invisalign Moderate Dual Arch 52 pcs.

159,000 บาท

invisalign Comprehensive Dual Arch No Limit

179,000 บาท

Vivera Dual Arch (Retainers) 3 Set

30,000 บาท

ทำไมต้องเลือก จัดฟัน Invisalign กับบางกอกสไมล์

 • 1. เราคือ ศูนย์บริการทันตกรรมครบวงจร No.1ในประเทศไทย ที่ขยายสาขาไปแล้วกว่า 7 สาขาในเขตกทม และปริมณฑล ให้บริการมานานกว่า 19 ปี
 • 2. มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลของคลินิกที่ให้บริการมามากกว่า 17 ปี พร้อม ISO 9001 : 2015 รับรองมาตรฐานการให้บริการของคลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์
 • 3. เรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดฟัน พร้อมผลงานการจัดฟันมีหลายพันเคส
 • 4. เรามีความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคนไข้ของเราด้วยมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดพร้อมด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่พร้อมให้บริการและพร้อมรับฟัง และเรายินดีแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ด้วยความใส่ใจ
รีวิวคนไข้ Invisalign

บางกอกสไมล์

เรามีบริการทางด้านทันตกรรมในทุกด้าน ทั้งด้านทันตกรรมทั่วไปและด้านทันตกรรมเฉพาะทางที่ต้องอาศัยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น อาทิเช่น จัดฟัน ผ่าฟันคุด ฟอกสีฟัน รักษาราก รากฟันเทียม รักษาโรคเหงือก ครอบฟัน สะพานฟัน การทำฟันปลอม และยังมีบริการอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายบริการ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการที่คลินิก ของเรา


5 เหตุผล ที่ใครๆก็เลือกจัดฟัน Invisalign กับบางกอกสไมล์

คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ของเรา มีด้วยกันทั้งหมด 8 สาขาในกรุงเทพ ฯ


 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขาสีลม
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขาสุขุมวิทซอย 5 (นานา)
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขาสุขุมวิทซอย 21 (อโศก) ตั้งอยู่ใจกลางอโศก
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขาอารีย์
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขาเพลินจิต
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขาพระโขนง
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขาบางนา
 • - คลินิกจัดฟัน บางกอกสไมล์ สาขาสุทธิสาร

การเดินทางสะดวก มีให้เลือกถึง 7 สาขา ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้คุณ สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวและบริการขนส่งสาธารณะ
(BTS/MRT รถประจำทาง รถแท็กซี่ หรือ รถตุ๊กตุ๊ก)

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

ฟอกสีฟัน รากฟันเทียม วีเนียร์ ใกล้ฉัน