ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม

All - ON - 4 TM ฟันชุดใหม่ 24 ชั่วโมง
รากฟันเทียม
 

รากฟันเทียมขนาดเล็ก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก