จัดฟัน คลินิกจัดฟัน อโศก จัดฟัน invisalign

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

การจัดฟันแบบโลหะ Metal Braces

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

เป็นการจัดฟันแบบธรรมดาทั่วไปโดยใช้ลวดเป็นเครื่องมือยึดติดแน่นกับฟัน เป็นที่นิยมกันมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น คนไข้สามารถเลือกเปลี่ยนสีของลวดได้

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก

ข้อดีของการจัดฟันแบบโลหะ

  • ราคาค่อนข้างประหยัดกว่าการจัดฟันแบบชนิดอื่นๆ
  • แก้ไขได้ทุกสภาพฟัน
  • สามารถเปลี่ยนสีของลวดได้ ทำให้ไม่น่าเบื่อในการจัดฟัน

จัดฟันแบบโลหะ ราคาเริ่มต้น 42,000บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดฟันแบบโลหะ

X-Ray + พิมพ์ปาก

1,850 บาท/ซี่

ติดเครื่องมือ

ฟรี

ค่าจัดฟันครั้งที่ 1-6

4,000 บาท/ซี่

ค่าจัดฟันครั้งที่ 7 เป็นต้นไป

1,500 บาท/ซี่

ขั้นตอนการจัดฟันแบบโลหะ

ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รักษารากฟัน, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, สีลม, สุขุมวิท, อโศก
ครอบฟันขาว, คลินิกจัดฟัน, คลินิกทันตกรรม, จัดฟัน, จัดฟัน invisalign, จัดฟันแบบใส, ฟอกสีฟัน, ฟอกสีฟัน zoom, รากฟันเทียม, วีเนียร์, เพลินจิต, 
		สีลม, สุขุมวิท, อโศกติดต่อนัดหมาย

จัดฟัน คลินิกจัดฟัน จัดฟันแบบใส